سلام.

من این پسترو تقدیم می کنم به تمام عاشقانیکه از معلم دینی خود بدشان می اید.

برای خوندن این مطلب زیبا روی ادامه مطلب کلیک کنید.

اگر وقتتون گرفته نمیشه نظر هم بنویسید.

 

 

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول نقطه و محور قلب جوان می گردد.

از استاد تاریخ پرسیدند عشق چیست ؟ گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان .

از استاد زبان  پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :همپای love است .

از استاد ادبیات  پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :محبت الهیات است .

از استاد علوم پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد .

از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست .

از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها آدم رباتی هست که قلب را به سوی خود می کشد .

از استاد انشاء  پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که میتوان توصیفش کرد .

از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد.

از استاد ورزش  پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود  .

از استاد زبان فارسی  پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد .

از استاد زیست پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود .

از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد .

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت : حرام است.


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 شهریور 1386    | توسط: سورنا    | طبقه بندی: سرگرمی،     | نظرات()