1. باور کنید: نوجوانی،سن پرخاشگری است.

 

2. باور کنید: نوجوانی، دوره زود رنجی و حساس بودن است.


3. باور کنید: نوجوانی، دوران لجبازی و مخالفت است.


4. باور کنید: نوجوان، ‌بسیار عیب‌جو و اهل انتقاد است.


5. باور کنید: نوجوانی دوره سنت شکنی آداب و رسوم اجتماعی است.


6. باور کنید: نوجوانی، «سن دینی»‌است.


7. باور کنید:‌ نوجوانی، دوره سخت پذیری است.


8. باور کنید: نوجوانی دوره خیال پردازی و بازسازی است.


9. باور کنید: نوجوانی، بحرانی‌ترین مرحله زندگی هر فرد است.


10. باور کنید: نوجوانان، رهبران آینده جامعه هستند.


11. باور کنید: به راحتی در دل نوجوانان، نمی‌توان نفوذ کرد.


12. باور کنید: نوجوان به استقلالش بسیار اهمیت می‌دهد و حاضر است همه چیز را حتی پدر و مادر و معلم را فدای آن کند.


13. باور کنید: نوجوان، استقلال را تنها در خلاص شدن از قیود خانواده می‌پندارد.


14. باور کنید: نوجوان، برای حل مشکلاتش شدیداً نیازمند حمایت عاطفی خانواده است.


15. باور کنید: تماس (ارتباط نزدیک) با نوجوان، بسیار دشوار است.


16. باور کنید: حرف زدن و صحبت کردن،‌ نه نصیحت و پندو اندرز با نوجوان، سبب ایجاد اطمینان در گذرگاههای‌ دشوار و مخاطرات زندگی است.


17. باور کنید: همدلی و همزبانی با نوجوان، تشویش و اضطراب او را تقلیل می‌دهد.


18. باور کنید: نوجوان، شما را امین و یاور خویش می‌پندارد.


19. باور کنید: نوجوان، احساس می‌کند در رفع مشکلات خودمی‌تواند به شما تکیه کند.


20. باور کنید: در خلال گفت و شنود با فرزندتان می‌توانید با افکار و مسائل او آشنا شوید.


21. باور کنید: صحبت کردن سنجیده و اصولی با نوجوان، عامل رفع به موقع مشکلاتش می‌شود.


22. باور کنید: رفتار درست یا نادرست شما با نوجوان، نقش مهمی در نزدیکی یا دوری آنان با شما دارد.


 این گونه باید تربیت کرد!

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 شهریور 1388    | توسط: سورنا    | طبقه بندی: روانشناسی،     | نظرات()