خواستم هدیه ای برایت بفرستم گل گفت : مرا

بفرست تا با عطرخود او را شاد سازم گفتم :

اوخودش گل است خار گفت : مرابفرست تا به چشم

دشمنانش فرو روم ، گفتم : او آنقدر مهربان است كه

دشمن ندارد؛ بلبل گفت : مرا بفرست تا با آوازم او را

شاد سازم، گفتم : نه او خوش صداست ناگهان صدای

 قلبم به گوشم رسید؛ صدای تاپ تاپ قلبم بود كه

 می گفت مرا بفرست تادوستش بدارم


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 دی 1387    | توسط: سورنا    | طبقه بندی: سرگرمی،     | نظرات()